Aviso legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquesta web és titularitat d’Albert Roura Vilà, (des d’ara “TRIVENTUR EXOTIC DESTINATIONS”), amb NIF: 40364881L, amb domicili Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 5 1r 1a Banyoles (17820); telèfon 684.267.197; correu electrònic info@triventur.com

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a TRIVENTUR EXOTIC DESTINATIONS, o a tercers que han autoritzat el seu ús. TRIVENTUR EXOTIC DESTINATIONS presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. TRIVENTUR EXOTIC DESTINATIONS autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a TRIVENTUR EXOTIC DESTINATIONS, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Exclusió de responsabilitat

TRIVENTUR EXOTIC DESTINATIONS actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada al voltant moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts de la web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. TRIVENTUR EXOTIC DESTINATIONS tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s’estableixin per TRIVENTUR EXOTIC DESTINATIONS en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes de el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.